ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
 
 
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
 
ข้าพระพุึทธเจ้าข้าราชการตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์์ธานี
 
 
เข้าสู่เวปไซด